Nạp xu Online (ATM)
1Thanh toán với ngân hàng nội địa:
2Thanh toán với thẻ quốc tế Visa:
VNĐ USD
Chú ý : Thẻ ATM hoặc Visa của bạn cần được đăng ký dịch vụ Internet-Banking hoặc Dịch vụ thanh toán trực tuyến tại quầy giao dịch ngân hàng trước khi nạp tiền.